Kā sakārtot savu dzīvi tā, lai no tās spētu gūt maksimāli daudz prieka? Lielais jautājums "KĀ?" ir tas, kas cilvēku prātus nodarbinājis vienmēr. Kā dzīvot? Kā eksistēt? Kā būt? Un kāpēc viss ir tieši tā, kā tas ir? Visus šos jautājumus pēta un analizē zinātne ar neparastu nosaukumu – neirolingvistiskā programmēšana jeb NLP.
SĀKUMS UN NODARBĪBAS?
2X MĒNESĪ CETURTDIENĀS NO 20. APRĪĻA
LAIKS?
18:00-21:00
ILGUMS?
12 MĒNEŠI
NORISE?
KLĀTIENĒ
KUR?
RĪGĀ, KR. BARONA IELĀ 130/2
"JAUNO PSIHOLOĢIJU CENTRS"
NLP REPREZENTATĪVO SISTĒMU TESTS
Lai pilnvērtīgi apgūtu NLP praktiķa kursu vai bezmaksas vebināru "NLP tipoloģija", Tev vispirms ir jāizpilda NLP reprezentatīvo sistēmu noteikšanas tests.
DAŽOS VĀRDOS, KAS IR NLP?
NLP nozīmē iemācīties saprast ikvienu. Saprast katru indivīdu atsevišķi, pat strādājot ar cilvēku masām. NLP ietver gandrīz visu: filozofiju, psiholoģiju, enerģētiku, neiroloģiju.
NLP, tas ir koučings jeb mērķu uzstādīšana, tā ir psihoterapija jeb iekšējo procesu izzināšana un izlīdzināšana, un tā ir arī diagnostika un konsultācija – kas Tu esi, kādas ir Tavas spējas un talanti.
Tā ir mācība par sevis un citu cilvēku izzināšanu. Mācība par to, kā šīs zināšanas pielietot ikdienā, lai uzlabotu savu un arī sabiedrības dzīves kvalitāti. Tā ir cilvēka domāšanas un uzvedības izpēte, mācība par to, kā atrast iekšējo līdzsvaru, harmoniju un mieru, dzīvojot tajā, ko mēs dēvējam par realitāti.
Jebkuram cilvēkam jebkurā vecumā, jebkurā stāvoklī. Jebkuram, tātad tiešām, jebkuram cilvēkam – no māmiņas vēdera līdz sirmam senioram. Katrs NLP atradīs kaut ko, kas palīdzēs vairāk saprast sevi, savu iekšējo sūtību jeb programmu. Sevis saprašana ir galvenais priekšnoteikumus cilvēkam, lai tas savu dzīvi spētu pavadīt daudz priecīgāks, apmierinātāks, laimīgāks un darba spējīgāks. Visas programmas ir katrā cilvēkā, un tās ir izzināmas.
Kam būtu jāapgūst NLP?
KO IEGŪSIET PIELIETOJOT NLP?
Lielākā problēma ir tā, ka mēs esam raduši skatīties tikai uz savām un citu cilvēku darbībām: "Viņš man izdarīja tā un šitā, viņš nav izdarījis to un to…" Mēs sūdzamies par rīcībām un vēlamies izlabot tās. Mēs pamanām runas defektus, tomēr reti analizējam to, kā sarunājamies – runas kontekstu "laižam gar ausīm".

Reti esmu sastapusi cilvēku, kura mērķis būtu no valodas izslēgt parazītvārdus. Tikpat reti pie manis uz konsultācijām nāk cilvēki, kuri saka: "Es paanalizēju savu dzīvi, savu rīcību un sapratu, ka vēlos sevī mainīt to un to…" Mēs esam pieraduši darbības tikai apspriest.
NLP māca "rakt dziļāk". Katra cilvēka darbības iespējams izzināt, paredzēt un programmēt. Daļu programmu ir iespējams mainīt. Ja cilvēks spēj apzināties, ka vēlas kaut ko mainīt, un spēj mainīt savu pārliecību, tad šis cilvēks spēj mainīt savu programmu. Ir jāmaina savu attieksmi. Maini savu domāšanu, un mainīsies tava apkārtne! Vēlies mainīt pasauli, sāc ar sevi! Tas ir tas, ko spēj dot NLP.
NLP ir zināšanas, kas palīdz atklāt Tavus resursus un spēcīgās puses, lai Tu kļūtu veiksmīgāks, meistarīgāks un piepildītāks gan privātajā, gan profesionālajā dzīvē!
NLP PIELIETOŠANA PROFESIONĀLAJĀ DARBĪBĀ?
Es uzskatu, ka katram ir vajadzīgs zināt NLP. Ikviens spētu likt to lietā, jo NLP sniedz spēju izzināt un apmierināt cilvēka vajadzības, motivāciju, celt darba kvalitāti un dzīves līmeni.

Ārstiem psihologiem, sociālajiem darbiniekiem, pedagogiem, skolotājiem, kultūras darbiniekiem zināt NLP būtu tikai norma.

Visiem, kam ir darbs ar indivīdu vai ar populāciju kā tādu. Pati daudz esmu lasījusi lekcijas skolās tieši tā iemesla dēļ, ka NLP iemāca strādāt ar katru indivīdu atsevišķi. Skolotājs un klase, tā ir maza organizācija. Zinot NLP metodes un instrumentus, iespējams uzrunāt auditoriju kopumā tā, lai katram cilvēkam rastos sajūta, ka tiek runāts tieši ar viņu. Skolotājs ar NLP zināšanām ir liels ieguvums gan skolai, gan bērniem.
KURSA PROGRAMMA
1. IEPAZĪSIMIES JEB AR KO SĀKAS NLP.
 • Ko iegūsiet no šīs programmas;
 • Kā NLP darbojas?
 • Domāšanas veidi;
 • NLP pamatpieņēmumi.
MĒRĶIS:
Šaja modulī jūs uzzināsiet, kas ir NLP, kā tas darbojas un kādas priekšrocības ir tiem, kas apgūst NLP. Uzzināsiet to, kā cilvēks uztver apkārtējo pasauli un informāciju. Kas jums dos jaunu, padziļinātu skatījumu uz sevi un izpratni par saviem tuvākajiem. Sapratīsiet, kas ir reprezentatīvās sistēmas un kādu vērtību dzīvei jums dod šīs zināšanas. Izpildīsiet testu un uzzināsiet, kura tipa pārstāvis esat.
2. Iepazīt, saprast, novērtēt sevi un apkārtējos
 • Informācijas uztveres sistēmas
 • Dzīves uztveres un pieredzes dažādie filtri – Kad divi cilvēki sarunā lieto vienādus filtrus, parasti vērojams augsts savstarpējās sapratnes līmenis.
 • Asociēts / Disasociēts stāvoklis
 • Kā tikt galā ar stresu; Jaunākie pētījumi par stresu un tā ietekmi (telomēri, hipotalāma – hipofīzes – virsnieru ass)
 • Apzinātības tehnikas;
MĒRĶIS:
Šajā kursa daļā apgūsiet zināšanas un tehnikas sevis un citu iepazīšanai. Tev visapkārt ir radi, draugi, kolēģi un ne tikai… Uzzini un saproti, kādēļ viņi ir tieši tādi, kādi ir, un iemācies runāt viņu valodā! Panāc, lai viņi Tevi sadzird, saprot un ir sajūsmā, ka arī Tu saproti viņus – jūsu starpā būs vislabākā sapratne! Iemācīsies redzēt, dzirdēt un sajust savu līdzcilvēku attieksmi, raksturu un pat noteikt, kad viņi stāsta patiesību un kad nē!

Apgūsiet prasmi radīt uzticēšanos un veiksmīgi saprasties.

Sevis apzināšanās ar visām savām sajūtām ir asociēts stāvoklis. Disasociētā stāvoklī būsiet nošķirts no savām sajūtām. Spēja disasociēties ir NLP iemaņu pamats.

Apgūsiet kādēļ ir būtiski distancēties no negatīvā, no stresa, no negatīviem pagātnes notikumiem un pašreizējā brīža negatīvā pārdzīvojuma. Kā arī iemācīsieties kā to praktiski izdarīt!

3.Submodalitātes – smalkās atšķirības domāšanā. Kā mēs domājam!
 • Katram domāšanas veidam – vizuālajam, audiālajam, sajūtu un diskrētajam – ir smalkās nianses. Prasme trenēt un paplašināt savu domāšanas veidu un tā diapazonu.
 • Domāšanas procesa vadīšana – vizuālās atšķirības, sajūtu atšķirības. Šīs nianses veido mūsu atmiņu un emocijas. Strādāsim ar emocionāliem pārdzīvojumiem pagātnē.
4.Sensorais asums un kalibrēšana / vērošana
 • Saskarsmes, komunikācijas instruments, kurš palīdz izprast cilvēka domāšanas stratēģijas, vērot uzvedības īpatnības.
5.Esiet līderi ar NLP!
 • Radīt uzticības gaisotni: Raports – spoguļneironu darbība. Kā veidot un uzturēt savstarpēju sapratni?
 • Savstarpēja sapratne kā ietekmes forma;
 • Vērtību saskaņošana sarunās un tempa izvēle;
 • Klausīšanās ar visu ķermeni;
 • Īsākais ceļš uz savstarpējas sapratnes veidošanu. Pielāgošanās
 • Kalibrēšana – spēja saredzēt/ uztvert līdzcilvēka domāšanas stratēģijas, emocijas. Saprast par ko un kā emocionāli domā cilvēks.
6.Kas Jūsu uzvedību padara automātisku un kā to mainīt – „Enkuri".
 • Darbs ar emocijām;
Pagātnes negatīvo emociju dzēšana, pozitīvo emociju radīšana, nostiprināšana.
 • Resurss un bezresurss;
Visi resursi, kas cilvēkiem vajadzīgi, lai mainītos, viņiem jau ir! Kā apzināties savus resursus un tos efektīvi izmantot.
 • NLP galvenais nosacījums: Problēma + Resursi +Rezultāts
Kad konsultēju, tad šo tehniku izmantoju, lai sagatavotu klientu autovadītāja, skolas un augstskolu eksāmeniem, diplomdarbu aizstāvēšanai, konferenču runām un pat bildinājumam
 • „Pilnības aplis"
Publiskā uzstāšanās. Kā tai sagatavoties? Paredzamās komunikācijas sagatavošana.
 • Stresa situāciju pārvarēšana, būt veiksmīgam un pārliecinātam:
Eksāmenā;
Uzstājoties;
Darba pārrunās;
Vadot sapulci;
Iepazīstoties;
Partnersarunās;
 • Uzvedības modeļu korekcija Veiksminieka stratēģija.
7.Metaprogrammas
Jūsu talantu diagnostika. Katrs kursants saņems savu talantu diagnostiku! Kas ir tas, ko Jūs dariet ar prieku un vienmēr.
Iepazīstināšu ar metaprogrammām, kuras ļauj saprast, kā cilvēki reaģēs noteiktās situācijās.
8.Sasniedziet to, ko patiešām vēlaties! Kā pāriet no viena uzvedības modeļa uz citu.
 • Kas palīdz cilvēkam ātrāk un efektīvāk sasniegt savus mērķus?
 • Vēlamo mērķu sasniegšana ir pirmā iespēja parādīt sev – ES VARU!
 • Volta Disneja jaunrades stratēģija. Metode "Prāta vētra" vēlamo mērķu sasniegšanai.
Volta Disneja tehnikas vērtība ir tajā, ka tā apraksta kopējo kreatīvo stratēģiju, ko var pielietot jebkura uzdevuma risināšanā visdažādākajās cilvēka darbības jomās.
9.NLP tehniskie instrumenti
Iekšējo procesu izlīdzināšana
„Nepietiek ar to, ka esi gudrs, ir jāprot arī šo gudrību izmantot." Cicerons

Darbs ar bailēm un fobijām (Tehnika „Ātrā fobiju dzēšana");
 • Kas ir bailes? Kā tās rodas? Jaunākais smadzeņu izpētē par bailēm.
 • Darbs ar trauksmēm, bailēm, fobijām. Izzināsim fizioloģiskos procesus, kuri rada un nostiprina baiļu sajūtas. Strādāsim un iemācīsieties tehniku, kuru NLP pamatlicējs Ričards Bendlers iztrādāja ātrai fobiju/baiļu dzēšanai. Varēsiet to izmantot sev un saviem tuvajiem.
Šī ir viena no manām "top tehnikām", ko ļoti bieži un rezultatīvi izmantoju konsultēšanas laikā. Dace
Somatopsiholoģijas principi;
 • Katrs klausītājs izpildot testu „Cilvēka konstruktīvais zīmējums" saņems diagnostiku.
 • Strādāsim ar pārliecībām un vērtībām – sajūtu topogrāfija.
Vēziena paterns – Prasme elastīgi mainīt ieradumus;
Kā rodas atkarības? Kas notiek smadzenēs un kā to var mainīt? Strādāsim ar negatīvajiem automātiskajiem uzvedības modeļiem – mazajām atkarībām (no nagu graušanas, ēšanas problēmām līdz smēķēšanai).
Laika prezentācija, laika līnija, Tehnika „Personīgās pieredzes izmainīšana";
Kas mums neļauj aizmirst negatīvo pagātni? Kas tajā brīdī notiek mūsu smadzenēs? Un kā to labot. Pieredze un laiks ir savā starpā cieši saistīti. Tehnika „Personīgās pieredzes izmainīšana" cēloņu meklēšana un atrašana pagātnes notikumos. Regresijas tehnika.
Saišu saraušana – atkarību noņemšana, Tehnika „Mentālo saišu saraušana"
Individuālās pieķeršanās uzvedības pieredze tieši ietekmē cilvēku sadzīvi ģimenē vai dzimtā. Labu attiecību gadījumā šīs izjūtas ir prieks un drošības apziņa.
Ar tehnikas palīdzību varam "aizmirst" vecās attiecības, pāridarījumus, greizsirdību, pārāk lielu kontroli, pārtraukt pārāk ieilgušas sēras.
Ļoti bieži izmantoju šo tehniku, lai vecākiem palīdzētu palaist bērnu bērnudārzā. Jo vecāku satraukums arī bērnā rada nevajadzīgas bailes.
Loģiskie līmeņi, Tehnika „Loģiskie apziņas līmeņi"
Roberta Diltsa izstrādātā tehnika, kura ir plaši izmantojama ikdienas un darba dzīvē. Tās formulu var izmantot rakstot runas, atskaites, uzstāšanās, prezentācijas, motivācijas vēstules. Kā arī sagatavoties darba intervijām vai citām nozīmīgām tikšanām un reklāmā.

Loģisko apziņas līmeņu integrācija:
Loģisko līmeņu atspoguļojums valodā;
Loģisko līmeņu pielietojums publiskā runā.
Refreimings, Tehnika „Sešu soļu refreimings"
Tas ir darbs ar gudro daļiņu sevī! Sāpju, noguruma un citu nepatīkamu sajūtu laikā var jautāt kāds šajā gadījumā ir zemapziņas pozitīvais nolūks. Un atrastu vislabāko
Mūsu kursā šo tehniku parasti novietojam tuvāk semināra beigām tāpēc, ka atšķirībā no daudzām citām, tai ir vajadzīga īpaša verbālās komunikācijas pārvaldīšanas prasme.
Konflilktu risināšana, Tehnika „Konfliktdaļu integrācija";
Teorija par daļām – epiģenētika, ieklausīšanās ķermeņa gudrībā. Runāsim par to, kas savieno prātu ar ķermeni, par domām, izvēlēm, šaubām un veiksmīga lēmuma pieņemšanu.
Īss ievads pašhipnozē un apziņas aktivizācijas tehnikās pamatojoties uz visjaunākajiem atklājumiem par smadzeņu darbību.
Tehnikas jeb vingrinājumi stresa un trauksmes mazināšanai, kā arī uzmanības un koncentrēšanās spēju paaugstināšanai.

Mūsdienu tehnoloģiju laikmetā visur tiek gaidītas zibenīgas atbildes un ātri rezultāti. Tas cilvēkus noved pie koncentrēšanās spēju zudumu un stresa. Bet šis laikmets ne tikai rada problēmas, tas arī palīdz radīt pretlīdzekļus, kas ir ātri un efektīvi. Tehnoloģiju attīstība saistībā ar smadzeņu pētniekiem ik brīdi atklāj, kas notiek mūsu smadzenēs un kā mēs varam uzlabot to darbību. Tā pašhipnoze, ko es Jums mācīšu, atšķiras no tās, ko mācīju pirms 3, 5 vai 10 gadiem. Tādēļ arī mainās nosaukums uz "apziņas aktivizācijas tehnikām". Visas īsās 3-5 minūšu tehnikas, ko apgūsiet ir zinātniski pētītas un pamatotas. Un vislabākais ir tas, ka tās varat izmantot arī paši, ne tikai terapeita vadībā.


EKSĀMENS
1. Eksāmena rakstiskā daļa:
 • Klausītājam jāiesniedz eseja par NLP;
 • Izlasītās grāmatas konspekts (brīvs apjoms);
 • 5 izmaiņu metaforas.
2. Eksāmena mutiskā daļa:
 • 3-5 jautājumi no mācību laikā apgūtās teorijas;
3. Eksāmena praktiskā daļa:
 • Apgūto tēmu ietvarā jāizvēlas kāda no sertificētām tehnikām, tā jādemonstrē praktiski. Klients – kolēģis no apmācību grupas.
PIETEIKŠANĀS KURSAM
SĀKUMS UN NODARBĪBAS?
2X MĒNESĪ CETURTDIENĀS NO 20. APRĪĻA
LAIKS?
18:00-21:00
ILGUMS?
12 MĒNEŠI
NORISE?
KLĀTIENĒ
KUR?
RĪGĀ, KR. BARONA IELĀ 130/2
"JAUNO PSIHOLOĢIJU CENTRS"
BEZMAKSAS
0,00 €
SKATIES KURSA IEVADNODARBĪBU
KURSA MĒNEŠA MAKSA
80,00 €
12 maksājumi katru mēnesi.
VISS KURSS
864,00 € (960,00 €)
MAKSĀJOT PAR VISU KURSU UZREIZ -10%
Click to order
Total: 
Vārds, uzvārds
Tavs epasts
Tavs telefona numurs
Tavs komentārs
MŪSU NLP KURSANTI:

Es esmu pasniedzēja un konsultante. Mg. psych., organizāciju psiholoģijas maģistre, jau vairāk kā 20 gadus strādāju kā NLP trenere (neirolingvistiskā programmēšana) ar NLP pamatlicēja Ričarda Bendlera sertifikātu. Esmu apmācīttiesīga praktiķe un trenere klīniskajā un Ēriksona hipnozē. Kopš 2011. gada EAHP serifikāts (European Certificate on Clinical hypnosis), 2015. gadā ESH sertifikāts (European Society of Hypnosis), kouča trenere un dažādu NLP kursu pasniedzēja.
Mani sauc Dace Rolava
Man pašai NLP ir misija, tas ir dzīves veidscelties ar NLP un iet gulēt ar NLP. Tā ir pietiekoši sarežģīta zinātne, kas ietver katru dzīves sīkumu. Lai mācītu NLP, ar zināšanām vien ir par maz – ir vajadzīga izpratne. Mūsu prāts ir smalks instruments, un NLP ir zinātne, kas rada sava veida instrukcijas tā izmantošanai, lai cilvēks spētu sasniegt to, ko vēlas un dzīvot tā, kā vēlas.
+371 2 6575571
info@nlp.lv
www.nlp.lv
Rīga, Kr. Barona iela 130/2 "Jauno psiholoģiju centrs"
Made on
Tilda