KURSS IESĀCĒJIEM BEZ PRIEKŠZINĀŠANĀM
Mediācija ir inovatīva intelektuāla sarunu vešanas un konfliktu risināšanas tehnoloģija, kuras pamatā ir zinātniskas metodes, paņēmienu kompleksi un procedūras, vidutāja vadībā.

ONLINE VAKARA KURSS
4x mēnesī ceturtdienās no 3.oktobra pl.18:00-21:00.
25 nodarbības,
5 moduļi, 5 mēneši.
MĀCĪBAS IR PAREDZĒTAS IESĀCĒJIEM BEZ PRIEKŠZINĀŠANĀM
Mediācija ir jauna cilvēku savstarpējo attiecību veidošanas filozofija un jauna uzvedība konfliktu situācijās, kas saistīta ar cilvēka uztveri kā sabiedrības autonomo vienību kā personību, kurai ir tiesības izvēlēties savu rīcību un nest par to atbildību.

Mediācijas sociālais mērķis ir atgriezt cilvēcei komunikācijas un attiecību vērtību.

Mediācija ir balstīta apzinātībā un beznosacījumu mīlestībā un tā pilnībā īsteno jaunās Ūdensvīra ēras iezīmi: personības garīgā izaugsme, labestības un harmonijas veidošana sevī un ap sevi. Ūdensvīra laikmets prasa no cilvēka atbildību par saviem vārdiem, domām, emocijām un rīcību un tā vadmotīvs ir Apzinātība un Sapratne.
Mediācijas pamatprincipi ir brīvprātība un sadarbība, konfidencialitāte, mediatora neitralitāte un objektivitāte.

Neskatoties uz ārējo tehnisko vienkāršību – Mediācijas maģija notiek caur mediatoru un viņa sarežģītu, intensīvu intelektuālo darbu konfliktējošo pušu efektīvas, konstruktīvas komunikācijas organizēšanai.

Vienkārši sakot uz psiholoģisko konsultāciju cilvēki iet, lai izpētītu savu pagātni vai tagadni, saprastu sevi vai citu, atrastus cēloņu, tad pie mediatora, lai pieņemtu lēmumu. Lēmuma pieņemšana ir vadmotīvs mediācijas laikā atskatīties uz pagātni, apzināties tagadni, saprast sevi vai partneri, izzināt cēloņu un seku likumsakarības.
Kopš 2014.gada 18.jūnija Latvijā darbojas Mediācijas likums https://likumi.lv/doc.php?id=266615 un ar 2020.gada martu mediatora [kods 3411 13] un sertificētā mediatora [kods 2619 14] profesijas ir iekļautas Latvijas profesiju klasifikatorā (MK noteikumi nr. 160).

Piedāvātie kursi ļauj tā beidzējiem sniegt mediatora pakalpojumu un startēt valsts eksāmenā sertificētā mediatora statusa iegūšanai.
PIETEIKŠANĀS KURSAM
ONLINE VAKARA KURSS

4x mēnesī ceturtdienās pl.18:00-21:00 un svētdienās klātienē pl.10:00-18:00 no 3.oktobra (19 ONLINE nodarbības un 6 KLĀTIENES nodarbības)
ILGUMS: 5 moduļi, 5 mēneši
NODARBĪBU KALENDĀRS:
3., 17., 24., 31.oktobris
7., 14., 17.(klātiene), 21., 28.novembris
5., 12., 19.decembris
2., 9., 16., 19.(klātiene), 23., 30.janvāris
6., 13., 20., 27. februāris (klātiene- noslēgums)


MĀCĪBAS IR PAREDZĒTAS IESĀCĒJIEM BEZ PRIEKŠZINĀŠANĀM
BEZMAKSAS
IEVADNODARBĪBA
0,00 €
5.SEPTEMBRIS PL.19:00
KURSA MĒNEŠA MAKSA (ONLINE VAKARA GRUPA)
175,00 €
5 maksājumi katru mēnesi.
VISS KURSS
(ONLINE VAKARA GRUPA)
750,00 € (875,00€)
MAKSĀJOT PAR VISU KURSU UZREIZ -10%
Kā atšķiras mediators un sertificēts mediators?
Mediatoru tālākizglītība?
Kā notiek Mediatoru apmācības?
  • iepazīšanās ar pusēm un pušu iepazīstināšana ar mediācijas būtību, mediatora lomu, sarunu noteikumu izstrāde,
  • tad puses izklāsta savas pozīcijas konfliktā un savu redzējumu, kā to noregulēt,
  • tad sākas interesantākā un svarīgākā darba fāze, pirmkārt, pašiem mediantiem un arī mediatoram, kad tiek meklētas pušu patiesās vajadzības un intereses, kas tika aizskartas un kāpēc tieši konflikts ir radies. Šis ir brīdis, kad patiesība tiek ieraudzīta,
  • tad var meklēt variantus konflikta risinājumam un
  • tad, ja nepieciešams, vienošanos noformē līguma formā.
Piedāvātajam Mediācijas kursam ir kompleksa raksturs, kurā tiek mācītas teorētiskās un praktiskās zināšanas, lai veidotu mediatora kompetenci, tostarp komunikatīvās, konfliktoloģiskās, pārrunu, mediatīvi- tehnoloģiskās, psiholoģiskās prasmes.

Pie tam mācības ir sadalītas divos etapos - 140 stundas, lai varētu iegūt klasiskās mediācijas pamatzināšanas un sākt praktizēt mediāciju kā pamatnodarbošanos vai integrēt to savā ikdienā un profesionālajā sfērā un ja ir velme iekļūt sertificēto mediatoru sarakstā, tad kārtot valsts eksāmenu, sertificētā mediatora statusa iegūšanai saskaņā ar Mediācijas likumu un MK noteikumiem un papildus 140 stundas ar padziļināto zināšanu lekcijām, kur izvērstāk tiek izskatītas saņemtās pamatzināšanas un padziļināti var iegūt specializāciju dažādos mediācijas modeļos, kā naratīvā, provakatīvā, eko-sistēmiskā (ģimenes mediacijas, organizāciju mediācija), taisnīguma- atjaunojošā, skolu (vienaudžu) mediācija, komercmediācija, kā arī papildus iegūt atestācijai nepieciešamos punktus. MK noteikumi paredz, ka atkārtotai sertifikāta saņemšanai piecu gadu laikā līdztekus praksei ir jāiziet kvalifikācijas celšanas kursi 100 akadēmisko stundu apmērā.

Sertificēta mediatore, zvērināta advokāte

Iegūtā mediatora kvalifikācija:
2006./ 2007.gada 12 dienu mediācijas apmācību seminārs ES projekta" Strīdu izšķiršanas sistēmas un praktizējošo juristu apmācība"

2007.gads ES konference Mediācijas brīnums- The magic of mediation

Integriete Mediation (Vācija) & Integrētā Mediācija (Latvija) divu zvaigžņu mediatora sertifikāts 200 stundu apmācību kurss (2012.gads)

· Dalība mediācijas biedrībās Latvijā
· Biedrības „Mediācija un ADR" biedrs.
· Biedrības " Integrētā mediācijas Latvijā" biedrs
· Biedrības "Mediācijas padome" , ētikas komisijas loceklis

Mediācijas metodes un paņēmieni ietver konflikta menedžmenta elementus, efektīvu sarunu vešanas paņēmienu, grupu dinamiku, komunikatīvo un uzvedības treniņu, problemātiski orientēto sistēmisko terapiju, klienta centrēto terapiju, fasilitāciju, moderāciju un koučingu, kas speciāli pielāgota mediācijas procedūrai.

Mediācija kā konfliktu un domstarpību risināšanas veids ir starpdisciplinārā un poli-disciplinārā zināšanu joma, kas iekļauj sevī: jurisprudenci, psiholoģiju, socioloģiju, filozofiju, politoloģiju, antropoloģiju, fenomenoloģiju, konfliktoloģiju, semiotiku, aksioloģiju (mācība par vērtībām un to būtību), vadības teorija, uzvedības ekonomika, neirozinātni, uzvedības koordinācija sarežģītu uzdevumu risināšanā, lēmumu pieņemšanā.

Mainījās uztvere, apzinos ik dienā, ka katrs situāciju redz savādāk. Katra tikšanās reize man bija mazi svētki. Baudīju. noderīgākais bija - verbalizēt.
Pēc kursa es, tāpat, kā uzsākot, palieku pie pārliecības, ka mediāciju vēlos iekļaut savā ikdienas darbā, kā vēl vienu profilu, blakus koučingam un grupu apmācībai. Es vēlējos saprast, vai zināšanas mediācija ļaus man pašai būt veiksmīgākai strīdīgās situācijās, saskarsmē ģimenē, ar bērniem pusaudžiem, ar klientiem darbā. Mana būtība jau nemainās, tomēr tagad man ir zināmi "instrumenti", shēmas un jautājumi, kurus atliek vien pielietot.
Izvēlējos šo kursu vairāku iemeslu dēļ - laiks un veids, kad un kā tas norisinājās, kursa cena, programmas apraksts. Par Viktoriju - manu pārliecību par šī kursa izvēli nostiprināja pasniedzējas juridiskā izglītība, darba pieredze advokatūrā un mediācijā. Viktorijas bagātā, pieņemošā un atraktīvā personība, kā arī, šķiet, neizsmeļamā zināšanu krātuve, nelika vilties.
Pēc kursa mainījās manas dzīves kvalitāte kā privātajā, tā arī profesionālajā jomā - saskarsme, mijiedarbība ar cilvēkiem tagad ir vieglāka, produktīvāka, strukturētāka. Mediācijas daudzpusība strīdu risināšanā mani pārsteidza, es atnācu uz kursu ar jautājumu "vai tiešām ar mediācijas palīdzību ir iespējams atrisināt strīdus nevēršoties tiesā?" un atbilde ir viennozīmīgi - JĀ!
Ļoti, ļoti pozitīvi pārsteigta gan kā par pasniedzēju, gan kā par personību. Varu teikt tikai tos labākos vārdus - labi strukturēts mācību process/saturs, plašs skatījums uz apgūstamo tēmu, vienmēr sniegtas atbildes uz jautājumiem, jūtams milzīgs profesionāls atbalsts un uzmundrinājums, kad tas bija nepieciešams. Varētu uztaisīt nodarbību materiālu slaidus vizuāli kvalitatīvākus, mūsdienīgākus, vienotā stilā, bet satura ziņā tie ir labi!
KURSANTU ATSAUKSMES
Sapratu, ka svarīgi ir ietērpt vārdos to, ko redzu (verbalizēt). Uzdot jautājumus par to, ko redzu, pamanu cilvēkos. Un tas pats attiecas uz to, ko pamanu pati sevī - uzdot sev jautājumus par to, ko sajūtu sevī, vai kas rada emocijas.
Viegls pasniegšanas veids, patīkama komunikācija, intrigas un intereses uzturēšana! Spēja pielāgoties klausītāju sagatavotības līmenim un ieinteresētībai. Balanss starp teoriju, praktiskajām nodarbībām un pauzēm! Viktorijas atvērtība un drosme ielaist klausītājus savā privātajā dzīvē, teoriju pamatojot ar piemēriem no personīgās pieredzes un ne tikai pozitīvās.
Mainījos es kā personība, jūtos viedāka. Esmu pateicīga visam, kas ietekmēja manu izvēli par labu šim kursam. Jā ļoti daudz atbildes un virziens kā censties dzīvot tālāk. Galvenās atbildes - kāpēc ar mani notiek tas, kas notiek. Kā es to varu ietekmēt.

+371 2 6575571
info@nlp.lv
www.nlp.lv
Rīga, Kr. Barona iela 130/2 "Jauno psiholoģiju centrs"
Made on
Tilda